PGS

ZWO

printen

Gemeente beraad PGSG dinsdag 24 november 2015

24-11-2015

Naar aanleiding van bezorgde geluiden uit de leden van de PGSG is er op verzoek van de kerkenraad van de PGSG een Gemeenteavond gehouden voor alleen de PGSG leden om die zorgen en vragen te horen.
Het kerkblad ligt ongeveer bij de drukker als ik dit schrijf en dus alleen een korte impressie en later meer.

Het was een inspirerende avond waarop circa 67 mensen geïnspireerd met elkaar spraken over welke gevoelens er leven rondom het SamenVerder proces en hoe we die gevoelens zouden moeten adresseren. Er hadden zich verder nog een 10 tal mensen afgemeld en via telefoon of schriftelijk iets van zich laten horen.

Belangrijkste conclusies zijn wat mij betreft even dat we  vanuit de visie nota inspirerende samenwerkingsprojecten moeten gaan starten en vooral de gemeenteleden erbij moeten betrekken.
Het zou moeten gaan over de uitgangspunten zoals verwoord in de visie nota en niet over de fusie.

Wat dat betreft liep de kerkenraad van de PGSG te ver voor de troepen uit. De fusie zou een sluitstuk moeten vormen van een intensievere samenwerking op allerlei onderdelen.

We zouden daarnaast de rol van de kleine kernen (meer) moeten herkennen en erkennen in het verzorgen van de sociale cohesie tussen de mensen en daarop moeten willen (door)  bouwen
Het gaat uiteindelijk om mensen en de verbondenheid van mensen met de geloofsgemeenschap.

Daarnaast zouden we de gevoelige punten zoals het ontbreken van sociale cohesie en de cultuurverschillen en het daarbij optredende vrijwilligers tekort en teveel kerken etc. gewoon moeten benoemen en van beide kanten met een open vizier samen hiervoor oplossingen bedenken.
De fusie komt daarna vanzelf wel als resultaat van de intensievere samenwerking.

Dus doorgaan met samen werken en samen meer inspirerende projecten oppakken.

Ik hoop dat de kerkenraad in december een aantal wijze besluiten hieromtrent zal nemen.

Met vriendelijke groet
Sietse van der Sluis


laatste update.:


blader door de foto's met uw muis of de cursor toetsen