PGMBD

ZWO

printen

Collectes zondag 28 juni 2020


28-06-2020

Nu er als gevolg van de coronacrisis nog maar weinig mensen een kerkdienst mogen bijwonen, willen we toch graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

Diaconie: Shabai

Vandaag collecteren we voor het project Shabai in China: het werk van Elisabeth den Boer, de dochter van onze gemeenteleden Iet en Maarten.

Zij woont met haar Chinese man en 3 kinderen in China en werkt daar als kinderpsycholoog. Ze biedt ondersteuning aan mensen die werken met peuters om hen goed toe te rusten voor dat werk.  Ze geeft  ook veel aandacht aan het belang van spelen met de kinderen;  haar aandacht gaat vooral uit naar kansarme kinderen.

Zinvol werk, dat we graag willen ondersteunen.

U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 33 INGB 0001 0589 57 t.n.v ZWO comm. pkn Sittard.

  

Kerk
De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

  

Hartelijk dank voor uw gift.laatste update.: