PGMBD

ZWO

printen

Collectes zondag 21 juni 2020


21-06-2020

Nu er als gevolg van de coronacrisis nog maar weinig mensen een kerkdienst mogen bijwonen, willen we toch graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

Diaconie: Stichting VLOT in Heerlen
VLotteam is een zelfstandige werkeenheid van het Leger des Heils Limburg. Ontstaan uit haar voorgangers Stichting VLot Zuid-Limburg en de Stichting Noodopvang Parkstad (SNOP). Sinds jaar en dag biedt VLotteam onderdak en hulp aan (bijna) kansloze asielzoekers, uitgeprocedeerd, uitgestreden, ziek en moedeloos. Wij zetten alles in het werk om met goede advocaten de misschien wel laatste procedure te starten. En als dat helemaal niks wordt, kijken wij naar kansen op terugkeer. Wij gaan op zoek naar documenten in het land van herkomst die de kans op terugkeer vergroten of waarmee ze in Nederland alsnog kunnen bewijzen dat deze klant in zijn land van herkomst gevaar loopt als deze door Nederland wordt uitgewezen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen, als zij door een strenge selectie komen, enkele maanden bij VLotteam blijven. Dat verblijf kan, als dringende redenen daartoe aanleiding geven, een of enkele malen worden verlengd.

Giften aan Sticht VLot worden o.a. gebruikt voor scholing, noodzakelijke medische ondersteuning en evt. onderdak.

De diaconie steunt Stichting VLot, u kunt een bijdrage hiervoor overmaken op rekeningnummer NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Geleen-Beek-Urmond onder vermelding van VLotteam.

Kerk
De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank voor uw gift.laatste update.: