PGMBD

ZWO

printen

Collectes zondag 14 juni 2020


14-06-2020

Nu er als gevolg van de coronacrisis nog maar weinig mensen een kerkdienst mogen bijwonen, willen we toch graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

ZWO: extra ondersteuning nodig in Moldavië
Moldavië: een van de armste landen van Europa. Veel volwassenen werken in het buitenland, kinderen en ouderen blijven vaak in erbarmelijke omstandigheden achter. Door de coronacrisis is hun situatie nog schrijnender geworden.

Het aantal coronabesmettingen lijkt lager dan in West-Europa maar er dreigt een grote sociale ramp. Veel jonge mensen kunnen nu niet gaan werken, dan is er ook geen geld. Hulp van buren blijft door het coronavirus vaak uit en in veel regio’s is geen hulp van zorgmedewerkers beschikbaar voor zieken en hulpbehoevende ouderen. Er zijn niet voldoende beschermende middelen zoals handschoenen en desinfectiemateriaal beschikbaar voor de verzorging van zieken.

Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor kwetsbare kinderen en ouderen zijn. De organisatie Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven. MCA traint bijvoorbeeld jongeren zodat zij hulp kunnen geven aan ouderen.

Op dit moment is dringend behoefte aan:

  

De eerste collecte is vandaag voor dit project. U kunt uw gift overmaken naar NL72 INGB 0001 0626 20 t.n.v. Raad voor ZWO Prot. Gem. Geleen-Beek-Urmond, onder vermelding van: Moldavië.

  

Kerk
De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

  

Hartelijk dank voor uw gift.laatste update.: