PGMBD

ZWO

printen

Collectes zondag 7 juni 2020


07-06-2020

Nu er als gevolg van de coronacrisis nog maar weinig mensen een kerkdienst mogen bijwonen, willen we toch graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

Diaconie: Toon Hermans Huis

De diagnose kanker kan veel bij je teweegbrengen. Niet alleen als je zelf ziek bent, maar ook als iemand in je directe omgeving met kanker is geconfronteerd. Het kan je bang en verdrietig maken, de relatie met dierbaren kan onder druk komen te staan.

In het Toon Hermans huis is iedereen die met kanker geconfronteerd wordt van harte welkom. Je kunt er terecht voor een kop koffie en een gesprekje, voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten, maar er zijn ook lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten. En er zijn getrainde medewerkers beschikbaar als iemand meer dan een gesprekje nodig heeft.

Het Toon Hermans huis is grotendeels afhankelijk van giften en donaties.

Vandaag collecteren wij hiervoor.

U kunt uw bijdrage overmaken op rek. nr. NL24 INGB 00010385 t.n.v. Diaconie te Sittard, onder vermelding van “Toon Hermans Huis”.

Kerk
De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank voor uw gift.laatste update.: