PGMBD

ZWO

printen

Gemeenteleven in coronatijd – de kerk gaat weer een beetje open!


31-05-2020

Aan alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht en van de Protestantse Gemeente te Geleen-Beek-Urmond.

Beste mensen,

Onze hele samenleving is door het coronavirus compleet anders geworden. Ook in onze geloofsgemeenschap is dat goed zichtbaar. Een ongewone en ongekende situatie.

Sinds half maart kunnen er geen kerkdiensten gehouden worden en ook andere kerkelijke activiteiten liggen stil. Dat betekent dat we elkaar niet kunnen ontmoeten en niet samen ons geloof in God beleven. Velen van ons missen dat.

Per 1 juni worden door de overheid de maatregelen versoepeld.

Concreet betekent dit voor onze gemeente dat er met ingang van 1 juni weer kerkdiensten gehouden kunnen worden, waarin maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn. Omdat we zoveel mogelijk mensen de kans geven om weer de kerkdienst mee te maken, hebben we besloten om tegelijkertijd in de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk te kerken. De predikant zal in de Johanneskerk voorgaan en de dienst is via KerkTV te volgen in de Ontmoetingskerk. Samen kunnen we dus 60 kerkbezoekers ontvangen. De kerkdienst zal ook vanaf thuis te volgen zijn via KerkTV (zie kader). De eerste keer is op 7 juni a.s., de diensten starten gewoon om 10.30 uur. De diensten zullen wel wat anders vorm krijgen en wat korter zijn dan u gewend bent.

Graag nodigen wij u van harte uit om de kerkdiensten weer bij te gaan wonen. We moeten ons daarbij natuurlijk wel houden aan spelregels (zie daarvoor de kaders op de volgende pagina). De belangrijkste daarvan is dat u zich vooraf moet opgeven bij Wim Hendriks. Ook kinderen in de kindernevendienst leeftijd zijn welkom, geeft u dit graag door aan Wim.

In juni zullen er nog geen andere kerkelijke activiteiten worden opgestart. Dit geldt ook voor de diensten in Hoogstaete en WZC Franciscus in Beek.

In de loop van de maand juni zullen we u informeren over hoe het verder gaat in de zomermaanden juli en augustus. Dit is mede afhankelijk van de regels van de overheid en de adviezen van de landelijke kerk.

Het blijft voorlopig behelpen. Dit is niet de manier waarop we graag kerk willen zijn. We zullen elkaar niet op dezelfde manier kunnen ontmoeten die we gewend waren. Maar het is een begin. We houden goede moed. En we hopen en bidden dat we elkaar hiermee voldoende beschermen.

Namens beide kerkenraden, Bertha Verkerk, Marnix van Gurp

 

Aanmelden voor kerkdienst

Wilt u een kerkdienst bijwonen, neem dan telefonisch contact op met Wim Hendriks (06-10515291). Hij zal u een aantal vragen stellen en aangeven in welk kerkgebouw u die zondag welkom bent.

U moet zich voor elke kerkdienst opnieuw aanmelden. U kunt bellen maandag t/m zaterdag van 10-12 u en van 19-21 u.

Indien een zondag vol is dan bent u als eerste aan de beurt voor de volgende zondag.

   

 
 

 

Spelregels kerkdiensten in Coronatijd

 • Als u na het aanmelden zelf of één van uw huisgenoten gezondheidsklachten (verkoudheid, koorts, hoesten, geur of smaakverlies) blijkt te hebben, vragen we u met klem om niet te komen
 • Bij de ingang wordt gevraagd uw handen te reinigen met desinfecteermiddel dat daarvoor klaarstaat
 • We geven elkaar geen hand
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Bij binnenkomst wordt u een plaats aangewezen in de kerk zodat iedereen op voldoende afstand zit. Volg de instructies bij binnenkomst en verlaten van de kerk
 • U kunt geen gebruik maken van de garderobe
 • Gebruik maken van toilet alleen in uiterste nood, aanmelden via koster
 • Tijdens de dienst is er geen gemeentezang, collectes zijn bij de uitgang
 • Er is geen koffiedrinken na de dienst, na de dienst verlaat u het gebouw
 • We houden ons aan de 1.5 meter afstandsregel

   

 

Hoe kunt u de kerkdienst volgen via KerkTV?

 • Kies www.kerkdienstgemist.nl
 • Vul in ‘Sittard’ en klik op Zoek
 • Dan verschijnt Johanneskerk
 • Kies de uitzending van de zondag
 • U kunt de dienst direct live volgen of later bekijken

   

 

laatste update.: