PGMBD

ZWO

printen

Collectes zondag 24 mei 2020


24-05-2020

Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

Diaconie: KiA - Een beter leven voor Oegandese straatkinderen.
Betty leefde vijf jaar in de Oegandese hoofdstad Kampala, waar ze haar kinderen op straat liet bedelen. Toen haar baby ernstig ziek werd, besefte ze dat het zo niet langer kon. Ze kwam in een opvangcentrum in Kampala terecht. Daar kreeg Betty hulp om met haar kinderen terug te keren naar haar geboortedorp.

Een sociaal werker begeleidde Betty om een nieuw bestaan op te bouwen. Ze kreeg materialen om daar haar eigen huis te bouwen op het erf bij haar familie. Ze leerde maïs, sorghum en cassave verbouwen en werd imker. Toen haar man de meisjes weer naar Kampala wilde meenemen, heeft ze hem boos weggestuurd. Ze heeft haar kinderen leren beschermen en biedt hen nu een betere toekomst. Ze krijgen onderwijs en gaan niet meer terug naar de straat! Helpt u mee om meer Oegandese straatkinderen een beter leven te bieden?

Kijk voor hier voor meer informatie.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL24 INGB 0001 0385 55 t.n.v. Diaconie te Sittard onder vermelding van Kerk in Actie Oeganda 24-05.

Kerk
De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank voor uw gift.


laatste update.: