PGMBD

ZWO

printen

Collectes zondag 17 mei 2020


17-05-2020

Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

Diaconie: Ouder Kind Detentie-project gevangenispastoraat Zuid-Limburg te Sittard
In het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) zijn vrijwilligers de kinderen van de gedetineerde ouders tot steun. Dit programma, ondersteund door Exodus, bestaat in verschillende gevangenissen en is erop gericht om de band tussen kind en ouder te verstevigen. Het OKD is in eerste instantie bedoeld voor het kind. In de gevangenis kan het kind zonder andere volwassen familieleden op een ongedwongen wijze spelen en praten met zijn/haar gedetineerde ouder. De bedoeling van het OKD is dat de gedetineerde ouder en het kind contact houden om de detentie zo goed mogelijk door te komen zonder van elkaar te vervreemden.

Vrijwilligers rijden de kinderen eens per maand naar de gevangenis voor een kindvriendelijk bezoekuur met frisdrank en spelletjes. Veel vrijwilligers ondernemen na afloop nog iets gezelligs met de kinderen. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Beek Urmond o.v.v. Collecte Ouder/Kind.

Kerk
De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank voor uw gift.laatste update.: