PGMBD

ZWO

printen

Collectes zondag 3 mei 2020


03-05-2020

Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

Diaconie: Noodhulp en werken aan vrede
In het noordoosten van Nigeria lijdt de bevolking onder geweld van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Ze roven, moorden en branden hele dorpen plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt. Joseph vertelt: “Ik kon lang niet meer spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een ziekte die mijn hele leven bepaalde.” Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo nodig verwijst men door naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij: “Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.”

Geef via de collecte meer slachtoffers van geweld kans hun trauma’s te verwerken. Zondag 3 mei staat in het teken van dit project. U kunt uw bijdrage overmaken via:
• NL72 INGB 0001 0626 20 t.n.v. Raad voor ZWO Prot Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. Nigeria of
• NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria.

Kerk
De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

  


laatste update.: