PGMBD

ZWO

printen

Collectes zondag 26 april 2020


26-04-2020

Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

Vandaag wordt er gecollecteerd voor hetRechtfonds

Het rechtfonds is een fonds van de Protestantse gemeente te Sittard-Grevenbicht. Het valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie.

Het is bedoeld om bij acute financiële nood hulp te bieden: voor mensen met een kleine beurs kan het een ramp zijn als er in huis iets stuk gaat, als bijv. een bril kapot valt of als een kind onverwacht nieuwe schoenen nodig heeft. En soms kunnen de kosten voor een noodzakelijke reis naar bijvoorbeeld familie verder weg een probleem zijn. Dan kan er een beroep gedaan worden op het rechtfonds. Het fonds wordt beheerd door twee leden van de gemeente.

U kunt een bijdrage overmaken op rek.nr. NL87 INGB 0007 2310 65 t.n.v. Rechtfonds.

Kerk
De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.laatste update.: