PGMBD

ZWO

printen

Collectes zondag 5 april 2020


05-04-2020

Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van Kerk in Actie en andere projecten en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

Kids in Actie - Kerk in Actie

Ook deze laatste zondag in de 40-dagentijd een diaconale collecte voor een Kerk in Actie project:
Jongeren doorleven het Paasverhaal.
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de Paas Challenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken? U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL 24 INGB 0001 0385 55 van de Diaconie te Sittard o.v.v. Kerkinactie Collecte JOP.

Kerk
De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank! 

  

  

  

  


laatste update.: