PGMBD

ZWO

printen

Collectes zondag 29 maart 2020


29-03-2020

Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van Kerk in Actie en andere projecten en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

Kids in Actie - Kerk in Actie

Deze zondag (29-03-2020) een diaconale collecte voor het Kerk in Actie project: Straatmeisjes in Ghana.

In de dorpen in het noorden van Ghana is veel armoede. Veel kinderen en jongeren trekken naar de hoofdstad Accra om werk te zoeken. Dat lukt heel vaak niet. Zo’n 25.000 kinderen leven er op straat, krijgen alleen slecht betaalde baantjes of belanden in de prostitutie; vooral meisjes zijn erg kwetsbaar.

Het opvangcentrum Lifeline vangt meisjes vanaf 14 jaar op en helpt hen een nieuwe toekomst op te bouwen door bijv. het kappersvak te leren, samen met andere meisjes. Kerk in Actie steunt Lifeline.

We mogen u vragen om dit werk te steunen door een bijdrage over te maken op rekening NL 24 INGB 0001 0385 55 van de Diaconie te Sittard o.v.v. Project Straatmeisjes Ghana.

Kerk
De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank! laatste update.: