PGS

ZWO

printen

Rechtfonds


28-03-2020

Hulp bij acute financiële nood

Het rechtfonds is een fonds van de Protestantse gemeente te Sittard-Grevenbicht. Het valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie.

Het is bedoeld om bij acute financiële nood hulp te bieden: voor mensen met een kleine beurs kan het een ramp zijn als er in huis iets stuk gaat, als bijv. een bril kapot valt of als een kind onverwacht nieuwe schoenen nodig heeft. En soms kunnen de kosten voor een noodzakelijke reis naar bijvoorbeeld familie verder weg een probleem zijn. Dan kan er een beroep gedaan worden op het rechtfonds. Het fonds wordt beheerd door twee leden van de gemeente.


Op zondag 26 april wordt voor het rechtfonds gecollecteerd.
U kunt een bijdrage overmaken op rek.nr. NL87 INGB 0007 2310 65 t.n.v. Rechtfonds.laatste update.: