PGMBD

ZWO

printen

Collectes ten tijde van de coronacrisis


22-03-2020

Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van Kerk in Actie en andere projecten en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

Kids in Actie - Kerk in Actie
Ook vandaag (22-03-2020) een collecte voor een Kerk in Actie project, zoals elke zondag in de 40-dagentijd. Dit keer voor een binnenlands project: Het Vakantiebureau.

De diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde, elk jaar weer, voor een paar duizend mensen die niet zo gemakkelijk zelf op vakantie kunnen.

Een hele week wordt aandacht en gezelligheid geboden, mensen ontmoeten elkaar en genieten van de omgeving. Ook zorg die mensen nodig hebben wordt geregeld. Een groot team van vrijwilligers staat klaar om er een fijne vakantieweek van te maken.

Het Vakantiebureau wil deze vakantieweken voor iedereen betaalbaar aanbieden, daarom collecteren we vandaag voor dit doel.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL 24 INGB 0001 0385 55 van de Diaconie te Sittard o.v.v. 'Vakanties met aandacht'.

Kerk
De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank! laatste update.: