PGS

ZWO

printen

Klokken van troost en hoop in Sittard en Geleen


18-03-2020

Woensdagavond 18 maart 2020 zullen van 19:00 tot 19:00 de kerkklokken gaan luiden van (in ieder geval) de Johanneskerk, de Ontmoetingskerk, het Gruizenkerkje, de Petruskerk en de kerk in Vrangendael. We doen dat in verbondenheid met veel kerken in Nederland, in reactie op de oproep van de landelijke Raad van Kerken.

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden.

De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Zie ook: www.raadvankerken.nllaatste update.: