PGMBD

ZWO

printen

Kinderpardon


28-04-2019

Op 20 januari 2019 hebben we (ZWO) een handtekeningsactie in de kerk georganiseerd voor het kinderpardon.
Er zijn toen 82 gemeenteleden geweest die hun handtekening hebben gezet.

Na die zondag heb ik de brief verzonden naar de staatssecretaris dhr. Harbers, met de handtekeningen,en een kopie naar de voorzitter van de tweede kamer en naar alle 13 fracties.

Van de SGP, CU, SP, en PvdA en voorzitter van de tweede kamer kreeg ik een antwoord terug. Die gingen over hun acties en serieuze plannen op dit gebied en bedankten ons voor onze intentie om deze kinderen te ondersteunen.

Wij weten inmiddels het resultaat, veel kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland verblijven hebben nu een definitief verblijfsvergunning gekregen, vaak met hun ouders.

Nu kreeg ik vorige week nog een brief van met Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Die brief wil ik graag onder uw aandacht brengen: "brief Ministerie".

En Leen Plessius voegt er nog een persoonlijke noot aan toe:

Hier en nu spiegelen wij ons aan De Christus, en baseren we daarop onze besluitvorming,  voor zover we met open blik de leer van Christus kunnen overzien, was dat vooral een  programma van Liefde, Mededogen en Vrijheid. Als de politiek daar onvoldoende oog voor heeft, is het “des kerks”, om daar op te wijzen.

Namens de ZWO groep, Riet Coolsma


laatste update.: