PGS

ZWO

printen

Wijziging Rekeningnummers bij de SKG !


18-11-2018Een aantal van onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakte gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

De nieuwe rekeningnummers van de Protestantse Gemeente te Sittard – Grevenbicht zijn:

NL 30 RABO 03 7372 8972 : dit is de algemene rekening van de gemeente.

NL 08 RABO 03 7372 8980 : dit is de rekening voor de acceptgirobetalingen.

Gebruik a.u.b. vanaf nu het nummer van de algemene rekening voor het overmaken van uw vrijwillige bijdrage, giften of bestellingen van  collectebonnen. Gebruikt u per ongeluk het oude nummer dan wordt het bedrag voorlopig nog doorgestuurd naar de nieuwe rekening. U krijgt daar een melding van. Neem het nieuwe nummer dan meteen op in uw adresboek bij de bank.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.


laatste update.: