PGMBD

ZWO

printen

Begroting 2017 PGSG: Toch weer een tekort


Onlangs werd de begroting 2017 besproken en goedgekeurd in de Kleine Kerkenraad. Helaas verwachten we weer een tekort.

We moeten constateren dat de vrijwillige bijdragen en andere giften van U, de leden van onze gemeente, met name in 2016 flink terug zijn gelopen. We hopen van harte dat deze daling niet doorzet en doen een dringend beroep op U om in 2017, waar mogelijk, wat meer bij te dragen aan de actie Kerkbalans.

Het aantal huurders van zalen in de Johanneskerk is iets terug gelopen en daarmee is een andere post van inkomsten ook terug gelopen. De rentebaten blijven op een goed niveau, mede door overheveling van een deel van ons spaargeld naar een aantal inschrijvingen met vaste looptijd én daarmee een hogere rentevergoeding.

Aan de lastenkant hebben we de laatste jaren flink bezuinigd, bijvoorbeeld door detachering van Ds. Stegink voor 30% van zijn werktijd (0,3 FTE vanaf 2015) aan de Protestantse Gemeenten Parkstad, waarmee de netto predikantsbezetting van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht op 1,2 FTE komt. En ook rond ons kerkblad Gaandeweg hebben we flinke aanpassingen doorgevoerd waarmee we de kosten hebben teruggebracht. Toch verwachten we ook een toename van diverse kostenposten, waarbij de energiekosten voor de Johanneskerk wel altijd een wat onzekere factor zijn. Gemiddeld zullen de lasten met het tempo van de inflatie stijgen.

Het boekhoudkundig tekort voor 2017 wordt nu begroot op een bedrag van €14.006.

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de begroting 2016. De volledige begroting met toelichting is opvraagbaar via de penningmeester Bert Bosman (penningmeester@pgs-g.nl).laatste update.: