PGMBD

ZWO

printen

Jaarrekening 2016 gereed en akkoord in kerkenraad


25-08-2017Op 18 april 2017 werd de jaarrekening over 2016 van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht behandeld en goedgekeurd in de Kerkenraad.

Hieronder geven we de belangrijkste opmerkingen over het boekjaar 2016:

De tabel hieronder toont de jaarrekening in getallen.

Dit betekent dat we een negatief resultaat (verlies) van €7.157 hebben over 2016. Net als verleden jaar zien we dat het vooral de terugloop in Vrijwillige Bijdrage is die dit verlies veroorzaakt. Het is daarbovenop verontrustend dat deze terugloop vooral wordt veroorzaakt door een lager aantal gevers.

Voor nadere informatie over de jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester, telefoon 046-4514246.

Namens het college van Kerkrentmeesters

Bert Bosman, penningmeester

Bas van Dongen, voorzitterlaatste update.: