PGMBD

ZWO

printen

DIACONIE: JAARREKENING 2015


27-06-2016Hieronder geven we de belangrijkste opmerkingen over het boekjaar 2015:

Kijkend naar de bovenstaande toelichting en het verkorte overzicht van de baten en lasten over het jaar 2015 komen we op een negatief resultaat van €9.164 uit over het jaar 2015. Het negatieve resultaat ontstaat voornamelijk uit het feit dat er vanuit de reserves van de diaconie plaatselijk diaconaal werk wordt ondersteund.

In de tabel hieronder staat een samenvatting van de boekhouding.

Voor nadere informatie over de jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester,

Namens het college van diakenen:
Willy van der Weide: penningmeester,
Joke van der Steen: voorzitterlaatste update.: