PGMBD

ZWO

printen

JAARREKENING 2015 GEREED EN AKKOORD


19-04-2016

Op 19 april 2016 werd de jaarrekening over 2015 van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht behandeld en goedgekeurd in de Kerkenraad.

Hieronder geven we de belangrijkste opmerkingen over het boekjaar 2015:

Dit betekent dat we een negatief resultaat (verlies) van €6.307 hebben over 2015. Hoewel negatief is dit resultaat relatief goed in de serie flinke verliezen die we in de laatste jaren hebben gekend. Echter, als de Vrijwillige Bijdragen op het niveau van 2014 hadden gelegen was het resultaat voor het eerst in veertien jaar positief geweest en daarom is er toch ook een lichte teleurstelling.

In de tabel hieronder staat een samenvatting van de boekhouding.

Voor nadere informatie over de jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester, telefoon 046-4514246.

  

Namens het college van Kerkrentmeesters, Bert Bosman, penningmeester, Bas van Dongen, voorzitterlaatste update.: