PGMBD

ZWO

printen

UIT DE KERKENRAAD

01-01-2021

In het liedboek staat één Nieuwjaarslied, een prachtig lied met als eerste couplet:

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
Het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

Met deze woorden wil ik jullie allemaal veel heil en zegen toewensen voor het komend jaar. En verder ook gezondheid, moed en liefde. Als we terugkijken op het afgelopen jaar, dan is er heel veel gebeurd, ook in onze gemeente.

We zijn afgelopen zomer samengegaan en vormen nu met elkaar de Protestantse gemeente Maas- en Beekdal. Als kerkenraad zijn we hier heel blij mee en dankbaar voor. Er is veel werk verricht om zo ver te komen en tegelijkertijd is er nog werk aan de winkel om op een goede manier tot een echte eenheid te komen. De verschillende colleges en werkgroepen hebben jaarplannen opgesteld met speerpunten waar ze mee aan de slag gaan. Het gaat hierbij om al bestaande en nieuwe activiteiten. Een paar van de speerpunten zijn: zorg voor mensen die in rouw zijn en/of zich eenzaam voelen, maar we willen ook in gesprek gaan met jongeren en samen met hen ontdekken waar zij behoefte aan hebben.

We hebben afgelopen najaar afscheid genomen van Irene Pluim. Inmiddels is er een beroepingscommissie samengesteld die in januari voor het eerst bij elkaar zal komen. U wordt over het beroepingswerk natuurlijk op de hoogte gehouden. Aan u zal ook regelmatig gevraagd worden om mee te denken in de zoektocht naar een nieuwe predikant, maar als u ideeën heeft mag u, nu of later, natuurlijk ook ongevraagd reageren.

En dit geldt ook voor andere zaken die in de kerk spelen: Kerk zijn we samen!

Het zal zeker een aantal maanden duren totdat we een predikant kunnen beroepen. Daarom zijn we ook heel erg blij dat Ds. Agnes Hana ons het komende half jaar voor de wijken in Sittard (maximaal acht uur per week) komt ondersteunen bij het pastoraat. Ook is zij bereid om voor te gaan in een aantal kerkdiensten en uitvaarten te leiden. Veel Sittardse gemeenteleden zullen haar nog kennen uit de periode van 1995-2001 toen ze predikant was in Sittard. Welkom Agnes: we hopen dat je een goede tijd hebt bij ons!

De eerste maanden van 2021 zal het kerkenwerk door het coronavirus helaas nog vrijwel stilliggen. Dankzij de kerkTV, die afgelopen jaar in beide grote kerken geïnstalleerd is, kunnen de diensten gelukkig wel elke zondag uitgezonden worden. Ook wanneer het niet mogelijk is om samen te komen of maar met een kleine groep gemeenteleden.

Maar dat we elkaar niet of nauwelijks kunnen ontmoeten is en blijft verdrietig. We hopen en bidden dat hier in de loop van 2021 verandering in zal komen. We vinden het als kerkenraad belangrijk dat we met elkaar verbonden blijven, maar realiseren ons ook dat dit, al doen we nog zo ons best, in deze tijd moeilijk is. We hopen dat alle activiteiten in de loop van dit jaar weer opgestart kunnen worden. Ook dat we over een aantal maanden weer gewoon naar de kerk kunnen met zoveel mensen als we willen en dat iedereen, als het veilig genoeg is, ook weer naar de kerk zàl komen. We zien er naar uit dat we weer koffie kunnen drinken na de kerkdiensten en tijdens de koffie weer gesprekken kunnen voeren. O ja, en zeker ook dat we weer kunnen zingen tijdens de diensten!

Dit jaar zullen de kerkdiensten nog om en om in beide grote kerken gehouden worden. Er ligt, zoals u weet, een conceptbesluit om vanaf 2022 de zondagse diensten in de Johanneskerk te gaan houden en te zoeken naar een nieuwe bestemming voor de Ontmoetingskerk. Maar de Ontmoetingskerk gaat niet op slot! Alle activiteiten, behalve de zondagse diensten, zullen er gewoon doorgaan. We zullen zo snel mogelijk (dit voorjaar) een gemeenteberaad organiseren. Dan zal nog een keer uitgelegd worden hoe we tot dit conceptbesluit gekomen zijn en kunt u vragen stellen en opmerkingen maken. We kunnen nu helaas nog geen datum vastleggen, omdat we niet weten wanneer het mogelijk zal zijn om bij elkaar te komen, maar zodra dit duidelijk is, hoort u van ons.

Komend jaar zullen er hopelijk ook weer diensten en activiteiten georganiseerd worden in de kleine kerkjes.

Ja, er ligt weer een nieuw jaar voor ons. We hebben als kerkenraad veel plannen en ideeën, maar zonder jullie zal daar niet veel van terecht komen. We moeten het echt met elkaar doen. We hebben elkaar nodig.

Ik zie er naar uit om er met elkaar een mooi jaar van te maken! Een jaar waarin we met elkaar kunnen gaan bouwen aan onze gemeente Maas- en Beekdal, zoals zo mooi uitgebeeld tijdens de eerste dienst van onze nieuwe gemeente.

Een jaar waarin we de zaken die nog samengevoegd en afgestemd moeten kunnen regelen, waarin we elkaar nog beter zullen leren kennen en de verbondenheid met elkaar zal groeien, een jaar waarin we een nieuwe predikant zullen kunnen begroeten en we met elkaar nieuwe uitdagingen zullen oppakken waar we plezier in hebben en waarmee we van betekenis mogen zijn voor onze gemeente en erbuiten.

Namens de Kerkenraad, Bertha Verkerklaatste update.: