PGMBD

ZWO

printen

KENNEN en HOREN van de beide gemeenten

01-04-2020

In deze verwarrende en onzekere tijd is het bijzonder dat we toch mogen toewerken naar een gezamenlijke toekomst van de Protestantse gemeenten Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond. We hebben daarbij uw hulp nodig. We willen u op deze manier nader informeren over het daadwerkelijk samengaan van de gemeenten per 1 juli a.s. en u de gelegenheid geven eventuele bezwaren en bedenkingen kenbaar te maken (het zogenaamde 'kennen' en 'horen' van de beide gemeenten).

Beste gemeenteleden,

Het is begin april 2020. We gaan door een bijzondere tijd. Een tijd, waarin het coronavirus van invloed is op ons dagelijks leven. Een onzekere tijd. Een tijd die velen van ons angstig maakt.

Pasen en het Paasnummer van Onderweg
Over anderhalve week vieren we het Paasfeest, ondanks alles wat er om ons heen gebeurt. De Goede Week en Pasen zullen anders zijn dan anders: we kunnen niet naar de kerk. Er mogen geen diensten gehouden worden, al zullen onze predikanten zeker (digitaal) van zich laten horen.

SamenVerder;

Maar er ontstaan juist ook nu mooie en positieve initiatieven. Eén ding is duidelijk: we zullen het jaar 2020 niet snel vergeten.

Eind deze week zal een bijzonder nummer van ‘Onderweg’ uitkomen – het Paasnummer, op A4-formaat en met mooie artikelen en foto’s. Bijzonder aanbevolen.

De effecten op het SamenVerder proces
In 2020 willen we als Protestantse Gemeenten van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond samen gaan. Zoals u weet is 1 juli 2020 de streefdatum voor dit samengaan.

In ‘Onderweg’ zult u lezen dat de coronacrisis ook gevolgen heeft voor het proces van samengaan. Onderdeel van dit proces is het ‘kennen en horen van de gemeenten’. Dit stond voor 26 maart op de agenda van de gemeenteberaden in onze beide gemeenten. Helaas konden deze vanwege de crisis niet doorgaan.

En toch gaat het door
We zijn erg blij dat we, na overleg met de classis, op een andere manier verder kunnen met het ‘kennen en horen van de gemeenten’. We hebben toestemming van de classis om dit digitaal te doen. Daarom dit bericht.

In een presentatie (klik hier) vindt u meer over het voorgenomen besluit tot samengaan. Ook een samenvatting van het concept van de plaatselijke regeling en van het concept beleidsplan van onze samengevoegde Protestantse gemeente Maas- en Beekdal zijn in deze presentatie opgenomen.

We hebben de opmerkingen verwerkt die tijdens de gemeenteavond op 28-11-2019 zijn gemaakt en die een aantal gemeenteleden ons gestuurd hebben.

Extra informatie kan worden opgevraagd
Vanaf vandaag tot uiterlijk 10-04-2020 kunnen bij Germ Visser, de scriba van Sittard-Grevenbicht, per mail (scriba@pgs-g.nl) de volgende stukken worden opgevraagd:

  • Het voorgenomen besluit tot samengaan,
  • Het conceptbeleidsplan van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal,
  • De concept plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal,
  • De concept jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters 2019 (voor PGSG en voor PGGBU apart),
  • De concept jaarrekening van het College van Diakenen 2019 (ook voor PGSG en PGGBU apart).

  
De gemeenten worden gekend en gehoord
Met de hiervoor genoemde informatie geven wij u inzicht in de aspecten van het samengaan. Hiermee ‘kennen’ de kerkenraden de gemeenten. U kunt eventuele bezwaren of bedenkingen met betrekking tot het voorgenomen samengaan tot uiterlijk 13-04-2020 indienen bij de scriba’s van beiden gemeenten via het e-mail adres scriba@pgs-g.nl of per post verstuurd naar de scriba PGGBU (Margrietlaan 23, 6165 CR Geleen) of de scriba PGSG (Ross van Lenneplaan 15, 6132 AM Sittard). Hiermee ‘horen’ de kerkenraden de gemeenten. De beide kerkenraden zullen daarna, de ingebrachte bezwaren en bedenkingen gehoord hebbende, tot een definitieve besluitvorming over het samengaan van beide gemeenten overgaan.

Vragen
Mocht u vragen over dit ‘kennen en horen’ of over één of meer van de documenten hebben, neem dan contact op met Germ Visser (scriba@pgs-g.nl, tel. 06-22417973) of met een van de voorzitters Bertha Verkerk (voorzitter.kerkenraad@protestantswestelijkemijnstreek.nl, 046-4379201), Marnix van Gurp (vz@pgs-g.nl, tel. 06-20419369).

Tot slot
We realiseren ons dat niet al onze gemeenteleden deze nieuwsbrief kunnen ontvangen, omdat sommigen geen internet tot hun beschikking hebben. Daarom willen we u vragen: als u gemeenteleden kent die deze nieuwsbrief niet krijgen, maar die wel op de hoogte zouden willen zijn van de inhoud van deze nieuwsbrief, wilt u deze gemeenteleden dan informeren? Kerk, dat zijn we immers samen!

We hopen dat u zich ook op deze alternatieve manier gekend en gehoord voelt. En de volgende gemeenteavond komen we graag weer ‘gewoon’ bij elkaar.

Namens de kerkenraden van de Protestantse gemeenten Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht:
Marnix van Gurp en Bertha Verkerklaatste update.: