PGMBD

ZWO

printen

BERICHT VAN DE COMMISSIE GEBOUWEN

28-02-2020

De afgelopen maanden zijn we ijverig bezig geweest met onze opdracht. Een belangrijk punt van aandacht is de herbestemmingsmogelijkheden van het kerkgebouw dat beschikbaar komt. Daarover hebben we met de burgerlijke gemeente Sittard-Geleen gesproken. Er is in Sittard-Geleen een overschot aan gebouwen. Dat betekent dat er bij de gemeente een beperkte behoefte is aan nieuwe stedelijke projecten.

Daarbij komt dat de huidige bestemming van beide gebouwen “maatschappelijke activiteiten” is. Een zorgfunctie zou daar op zich in kunnen passen, maar andere bestemmingen dan maatschappelijk betekenen wijziging van het bestemmingsplan. Dan zal er een uitgebreide goedkeuringsprocedure doorlopen moeten worden, waarbij aan veel randvoorwaarden voldaan moet worden.

We zijn zelf ook niet vrij om het huidige gebouw voor andere bestemmingen te gebruiken zonder wijziging van de bestemming. Denk bijvoorbeeld aan horeca-achtige activiteiten, of verhuur van ruimten als hoofdactiviteit. Voor woningbouw is er behoefte aan bepaalde types woningen, maar woningbouw is aan strikte (provinciale) regels gebonden vanwege de krimp van de bevolking. Op zich is een combinatie van zorg en wonen - zoals een kleinschalige woonvorm voor ouderen - denkbaar.

Samenvattend lijken de mogelijkheden zeer beperkt; en in de meeste gevallen zal daarvoor geïnvesteerd moeten worden. Het is dan de vraag wat we in zo’n situatie voor kerk/grond kunnen krijgen. Dat zou wel eens beperkt kunnen zijn.

De kans op herhaling van de eerdere Geleense situatie - twee kerken verkopen en van de opbrengst een nieuwe bouwen - is minimaal.

We hebben ook aandacht besteed aan het verkrijgen van een beter inzicht in de kerkgangers. Hoe is de ontwikkeling in de afgelopen jaren, qua aantallen in de aparte diensten en in gezamenlijke.  Hoeveel actieve kerkgangers – minimaal 1x per jaar – hebben we en waar wonen die. Wat is de reisafstand naar de kerkgebouwen.

Voor de twee grote kerken zien we dat in de periode 2016-2018 (mix van gezamenlijke en aparte diensten) het aantal kerkgangers afneemt. Deze afname zet zich niet door in 2019.

Ook zien we dat de gezamenlijke diensten duidelijk minder kerkgangers trokken dan de som van de afzonderlijke kerkdiensten.

Het aantal actieve kerkgangers is in Sittard groter dan in Geleen, maar in Geleen is de frequentie van naar de kerk gaan hoger. Er komen wat meer mensen uit Sittard kerken in Geleen dan omgekeerd.

Wat de reisafstand betreft: als alle actieve PGSG-kerkgangers naar de Ontmoetingskerk zouden gaan i.p.v. de Johanneskerk dan zouden ze gemiddeld 3km verder moeten rijden.

Als alle actieve PGGBU-kerkgangers naar de Johanneskerk zouden gaan i.p.v. de Ontmoetingskerk, dan zouden ze gemiddeld 2km verder moeten rijden.

Dit zijn zo een aantal waarnemingen die we verder mee nemen met alle andere relevante aspecten.

Tot slot iets over de geluidskwaliteit in Geleen. In juni hebben we bij de terugkoppeling al aangekondigd dat we nader onderzoek zouden doen naar de verschillen in verstaanbaarheid in beide kerken en wat de mogelijkheden zijn om verbeteringen in de Ontmoetingskerk te realiseren.

Deskundig onderzoek heeft bevestigd dat er duidelijke verschillen waren en daarmee de uitkomst van de stickeractie bevestigd werd. Gelukkig bleken er ook goede mogelijkheden te zijn om de nagalm in de Ontmoetingskerk behoorlijk te reduceren. Die zijn intussen - deels in een proefopstelling - uitgevoerd en het resultaat is een goed waarneembare verbetering. We zijn blij dat daarmee een zwaarwegend verschil tussen beide kerken sterk is teruggebracht en daarmee geen breekpunt meer is.

Tot zo ver de voortgang tot nu toe.

Rob Atsma en Eddie Roerdinklaatste update.: