PGMBD

ZWO

printen

Actie Kerkbalans – Dank! aan alle lopers in Sittard-Grevenbicht

17-01-2020

Op vrijdagavond 17 januari j.l. waren we in de Johanneskerk bij elkaar, om samen terug te kijken op vele jaren Actie Kerkbalans in Sittard-Grevenbicht. Vanaf dit jaar (2020) doen we het namelijk anders. We gaan niet meer langs de deuren om enveloppen af te geven en wat later weer op te halen. In toenemende mate gaat het nu via de digitale weg, in combinatie met het versturen van enveloppen via de post (ja, dat kan in 2020 nog steeds). Met zo"n 20 lopers keken we samen terug op al die jaren Actie Kerkbalans.

In een kerkelijke gemeente gaat het niet in eerste instantie om geld. Het gaat erom dat we met elkaar gemeente van Christus mogen zijn hier in deze regio. En dat doen we al eeuwen. Ook in onze huidige tijd waarin er zoveel verandert in de maatschappij, maar ook in de kerk. Om gemeente te kunnen zijn maken we kosten: predikanten, kerkgebouwen, kosters, kerkblad en ga zo maar door. Die geldelijke belangen worden behartigd door het College van Kerkrentmeesters. Want we moeten ervoor zorgen dat het gemeentezijn mogelijk blijft – vandaag en morgen. De kerk is ons wat waard! De kosten worden grotendeels met elkaar gedekt, door de vrijwillige bijdragen. Op deze manier neemt ieder naar draagkracht medeverantwoordelijkheid voor de kerkelijke gemeente.

De Actie Kerkbalans is een hele operatie. Het is bijzonder dat het elk jaar weer lukt om een grote som geld op te halen. Twee derde van onze inkomsten komt uit deze Actie. De overige inkomsten komen uit verhuur, subsidies, collectes, rente, etc.

Aktie Kerkbalans – dat doen we vanaf 2020 anders.

Maar vanaf dit jaar gaat alles dus anders en gingen de lopers in januari niet meer persoonlijk langs de deuren. Zij speelden jarenlang wel een cruciale rol en het was nogal een aantal lopers, elk jaar weer zo’n 50. Over de afgelopen 10 jaar waren er ongeveer 75 lopers bij betrokken, waarvan 31 mensen vanaf 2007 onafgebroken present waren.  Sommigen hebben het al veel langer gedaan, zoals Gerard Kortleve. Hij was er al bij vanaf het eerste begin, 49 jaar geleden, toen de Actie Kerkbalans landelijk startte. Al die jaren heeft hij zijn adressen bezocht. Doetien Benz was van de aanwezigen op 17 januari een goede tweede. Zij heeft 40 jaar lang bij haar adressen aangebeld. In de afgelopen 12 jaar werd er in totaal ca. 1,5 miljoen Euro opgehaald.

Vanaf 2020 doen we het anders. Waarom?

Waarom doen we het nu anders? Het blijkt steeds moeilijker te worden om het op de klassieke manier te doen. De geografische spreiding is groot en wordt met het samengaan met Geleen-Beek-Urmond nog groter. Met de jaren wordt het aantal lopers ook kleiner. We willen ons voorbereiden op een toekomst waarin we zuiniger omgaan met de vrijwilligers die we hebben. Vandaar dat we op het digitale pad zijn gestapt. In een keer gaat dat niet. Dit jaar heeft ongeveer een derde deel via de mail een uitnodiging gekregen om zijn bijdragen in SKG collect in te geven. Je geeft daarmee aan wat je bijdrage is en hoe die over het jaar moet worden verdeeld. Vervolgens krijg je een mailtje waarmee je via Ideal de betaling doet. De overige mensen hebben een brief per post gekregen. We hopen natuurlijk dat we hiermee geen verlies in bijdragen zullen krijgen – de toekomst zal het leren. In de komende jaren zal het aandeel digitaal stapsgewijs toenemen. Voor het college is deze werkwijze veel efficiënter en het vraagt bovendien minder tijd van vrijwilligers. Tijd die besteed kan worden aan omzien naar elkaar.

Terug naar de Aktie Kerkbalans Lopers.

We zijn heel erg dankbaar voor de tijd en energie die de lopers al die jaren hebben gegeven aan de Actie Kerkbalans. Door weer en wind zijn ze gegaan om de enveloppen te bezorgen en weer op te halen. Met ongetwijfeld heel wisselende ervaringen. Fijne gesprekken, of juist niet, interesse of een dichte deur. Ieder jaar weer trokken ze de jas aan en gingen ze op pad.

Namens het College van Kerkrentmeester en de Kerkenraad willen wij alle lopers hartelijk bedanken! Maar zeker ook de mensen die achter de schermen elk jaar weer voor de organisatie van Actie Kerkbalans hun werk deden: Hans Pelman voor de regie in het proces en Marijke Pelman en Martin Broer voor het administratief verwerken van alle toezeggingen. Dank allemaal !

Namens het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad,

Bert Kip

laatste update.: