PGMBD

ZWO

printen

AED GEPLAATST BIJ DE JOHANNESKERK.

24-12-2019

Recent is er bij de ingang van de Johanneskerk een kast met daarin een AED (een Automatische Externe Defibrillator) geplaatst. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

De plaatsing van de AED is gedaan in samenwerking met de Stichting Burgerhart in Sittard-Geleen. De Protestantse Gemeente te Sittard-Geleen heeft de AED aangeschaft. De Stichting heeft de kast geplaatst en betaald en verzorgd het onderhoud.

De Stichting Burgerhart zet zich in om de gemeente Sittard-Geleen hartveilig te maken en te houden. Het doel is dat het bewoonde grondgebied van de gemeente afgedekt wordt door een aantal 6 minuten cirkels, gebaseerd op de locatie van een AED. Daarnaast is het streven dat minimaal 1% van de burgers in onze gemeente burgerhulpverlener is en opgeroepen kan worden bij een plotselinge hartstilstand. Het hartveilig maken van de gemeente kan worden bereikt door een goede spreiding van AED’s en de burgerhulpverleners binnen de dorpskernen en de verschillende wijken van de gemeente. De AED bij de Johanneskerk is nu onderdeel van dit netwerk.

 

Onze koster Annie Stoffels is bedrijfshulpverlener van de PGSG en gekwalificeerd om de AED te bedienen. Ze is nu ook als burgerhulpverlener beschikbaar voor de Stichting Burgerhart en oproepbaar via een APP op de mobiele telefoon om bij optreden van hartstilstand eerste hulp met de AED te verlenen. De Stichting is op zoek naar meer vrijwilligers die burgerhulpverlener willen worden! Inwoners van Sittard-Geleen kunnen gratis de benodigde cursus van 4 uur en latere herhalingscursussen volgen. We nodigen de leden van de PGSG van harte uit zich hiervoor aan te melden. U bent dan tevens back-up van de koster bij een voorval in onze kerk. De flyer geeft meer informatie hierover. Meer informatie staat ook op website: https://www.burgerhartsittardgeleen.nl/

 

 Bert Bosman
laatste update.: