PGMBD

ZWO

printen

Begroting 2020 PGSG: Een klein tekort.

22-10-2019

Onlangs werd de begroting 2020 besproken en goedgekeurd in de Kerkenraad. Voor het begrotingsjaar 2020 verwachten we een tekort van € 601.

De verwachtte uitgaven nemen af, voornamelijk door het vertrek van Ds. Stegink dat leidt tot flink lagere predikantskosten. Het contract van Ds. Pluim wordt verhoogd van 0,5 FTE tot 0,7 FTE en in totaal  zakt daarmee de netto predikantsbezetting van de Protestantse Gemeente te Sittard – Grevenbicht van 1,0 FTE naar 0,7 FTE. De overige kosten stijgen licht. We reserveren een bedrag voor de samenvoeging met de PG GBU, onder meer om samen de nieuwe gemeente vorm te gaan geven.

We verwachten dat de vrijwillige bijdragen en andere giften van de leden van onze gemeente op het niveau van 2018 en 2019 blijft. Het aantal personen dat bijdraagt zakt langzaam, maar we hopen dat de gevers hun bijdrage voor de actie Kerkbalans 2020 indien mogelijk willen verhogen.

De rentebaten zullen vrijwel gelijk blijven. De inkomsten uit verhuur nemen naar verwachting licht toe. De opbrengst uit subsidies zal dalen vanwege de lagere predikantsbezetting.

 

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de begroting 2020. De volledige begroting met toelichting is opvraagbaar via de penningmeester Bert Bosman (penningmeester@pgs-g.nl).

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Bert Bosman (penningmeester)laatste update.: