PGS

ZWO

printen

Een Goed Verhaal

22-09-2019

Op Startzondag 22 september stond in de Ontmoetingskerk het “Goede verhaal” centraal. In deze gezamenlijke dienst van PGGBU en PGSG werd geluisterd naar twee korte gelijkenissen van Jezus, waarin Hij vertelt over zout en licht (Mattheüs 5: 13 - 16).

Daarnaast kon de gemeente zien en horen wat de diverse soorten kringen en (werk)groepen te vertellen hadden met de bedoeling om mensen (opnieuw) kennis te laten maken met de kringen en de activiteiten in beide gemeenten.

Het  “Goede Verhaal” werd tijdens de kerkdienst zichtbaar gemaakt door in de kerkzaal een kring van tafels te plaatsen, waarbij elke tafel één of meerdere kringen of activiteiten omvatte.

Vertegenwoordigers van de kringen en werkgroepen vertelden hun verhalen en ervaringen. Zo was er een tafel waar mensen van de krantenleesgroep of het actualiteitencafé vertelden wat ze met elkaar beleven in deze groep. Of een tafel waar mensen van het pastoraat of het jeugdwerk vertelden over wat zij meemaken in de dingen die ze doen.

En een tafel waar mensen die betrokken zijn bij de Springdiensten of Openkerk /Emmaplein 50 vertelden wat zij meemaken.  Zo stonden er meerdere tafels in de kerkzaal, waarbij de verhalen gedeeld werden.

Op vrijdag 20 september was het winterwerk van de kerken al min of meer van start gegaan met een goedbezochte vertoning van de film “Bon Dieu”.

Na afloop van de Startzondag was er koffie en thee en met “kletskoppen” ! 


laatste update.: