PGS

ZWO

printen

BIZARRE BIJBELVERHALEN IN DE ZOMERKERKDIENSTEN

05-07-2019

In de Bijbel komen we verhalen tegen die ons op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen. Verhalen over moord en doodslag. Over (seksueel) geweld en machtsmisbruik. Verhalen waarin mensen beledigd worden of gekrenkt. Het zijn lastige verhalen omdat zo ingaan tegen onze normen en waarden, tegen onze geloof. We vinden dit soort verhalen gewoon inhumaan.

Wat moeten en kunnen we met dit soort Bijbelverhalen, temeer daar God er vaak ook een rol in speelt? Moeten we die verhalen maar links laten liggen? Of is het de moeite waard om ons eens te verdiepen in die voor ons aanstootgevende verhalen? Ik kies voor het laatste. Daarbij gaat het er ook om hoe we die verhalen lezen en moeten wegen.

In een aantal kerkdiensten in de zomermaanden wil ik drie van die vreemde Bijbelverhalen er uitlichten en uitleggen. Daarbij maak ik graag gebruik van het boekje “Vreemd en bizar, lastige Bijbelverhalen” van Piet Schelling.

Op zondag 11 augustus gaat het over hoe een paar beren 42 kinderen verslinden omdat die kinderen de profeet Elisa uitgescholden hebben voor kaalkop (II Koningen 2: 23 - 24) 

Op zondag 18 augustus richten we ons op Lot en diens familie in de stad Sodom. Daar gebeuren huiveringwekkende dingen: inwoners van Sodom die de gasten van Lot belagen, de stad die door vuur vernietigd wordt, Lots gezin dat aan de ramp weet te ontkomen en zijn vrouw die in een zoutpilaar verandert (Genesis 19: 1 - 29)

 Op zondag 1 september vernemen we hoe Jezus een Kanaanitische vrouw geen woord waardig keurt, nadat zij Jezus om medelijden had gevraagd in verband met haar zieke dochter. We horen hoe Jezus aanvankelijk afwijzend op haar roep om hulp reageert en daarbij zelfs het woord “honden” in zijn mond neemt (Matteüs 15:  21 - 28)

Ds. Pier Prinslaatste update.: