PGMBD

ZWO

printen

Afscheid van dominee Joachim Stegink

02-06-2019

Veel woorden zijn er gesproken bij het afscheid van dominee Joachim Stegink. Zeventien jaren predikantschap trokken daarin voorbij. Kerkenraadsvoorzitter Marnix van Gurp was de eerste die hem toesprak en schetste in rake bewoordingen wat hem zoal was opgevallen in deze jaren. Namens de kerkgemeenschap overhandigde hij Joachim een schilderij met de titel “Geprek”, geschilderd door gemeentelid Hennie van der Steeg. Dat was na afloop van de afscheidsdienst die door Joachim werd geleid. Er werd tevens avondmaal gevierd in deze dienst en de cantorij verleende medewerking.

Ook de kinderen hadden iets voor Joachim geknutseld en opgeschreven. Joachim en de gemeente werden ook toegesproken door de kerkenraadsvoorzitter van de Parkstadgemeente, waar hij volgende week wordt bevestigd.

Na de dienst werd Joachim in de hal van de kerk door diverse mensen en groepen toegesproken. Er was vlaai en tegen de tijd dat de magen begonnen te rammelen waren er diverse hapjes en brood.

Er werden herinneringen opgehaald en liederen gezongen. Daar kwamen symbolisch de zakdoeken aan te pas en het gezongen verzoek vooral niet weg te gaan. Die wens zal niet bewaarheid worden want de bevestigingsdienst is op Eerste Pinksterdag 9 juni in de Pelgrimskerk in Brunssum om 14.30 uur.
laatste update.: