PGMBD

ZWO

printen

Jaarrekening 2018 gereed: klein verlies

27-05-2019

Op 23 april 2019 werd de jaarrekening over 2018 van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht behandeld en goedgekeurd in de Kerkenraad.

Hieronder geven we de belangrijkste opmerkingen over het boekjaar 2018:

De bijdragen Levend Geld (o.a. uw bijdragen in het kader van Actie Kerkbalans) zijn lager dan verleden jaar. Het aantal gevers voor de Vrijwillige Bijdrage is (licht) gedaald, en ook het bedrag per gever is licht gedaald.

  • De renteinkomsten zijn gedaald. Vanwege de aanschaf van een nieuwe centrale verwarmingen voor de kerkzaal en de vergaderruimtes is er minder geld dat we kunnen beleggen in inschrijvingen bij de SKG-bank. Ook is de rente op deze inschrijvingen zeer laag ten opzichte van enkele jaren geleden.
  • De opbrengsten uit verhuur zijn lager dan verleden jaar.
  • Door detachering van Ds. Stegink naar Parkstad voor de helft van zijn tijd hebben we significante extra inkomsten gerealiseerd.
  • De energiekosten waren ook in 2018 weer relatief laag, mede door de nieuwe verwarming die flink zuiniger is en een lager aantal diensten in de Johanneskerk.

In getallen ziet de boekhouding er als volg uit:

Dit betekent dat we een klein negatief resultaat (verlies) van € 1.106 hebben over 2018. Dat is beter dan begroot maar minder goed dan vorig jaar.

Voor nadere informatie over de jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester, telefoon 046-4514246 of via penningmeester@pgs-g.nl.

Namens het college van Kerkrentmeesters

Bert Bosman, penningmeester

Bert Kip, voorzitterlaatste update.: