PGMBD

ZWO

printen

COLLECTE SOLIDARIDAD 3E ZONDAG VAN ADVENT – STEUN JONGE CACAOBOEREN IN GHANA

02-12-2018

Chocolade: hoe lekker kan dat zijn. Dat vinden veel mensen. De vraag naar cacao en chocolade groeit wereldwijd. Maar de productie blijft achter. Doordat de, vaak oudere, cacaoboeren verouderde landbouwmethodes toepassen, verminderen hun oogsten elk jaar. de grond raakt uitgeput en de planten leveren steeds minder op.

Veel jongeren hebben geen zin meer in het werken in de cacao, ze trekken liever naar de stad in de hoop daar werk te vinden. Vaak met bedroevend slecht resultaat: een leven in armoede is vaak hun realiteit.

De 25 jaar jonge Patience Normenyo leerde op de “cacao-academie” van de organisatie Maso, waar Solidaridad in participeert, hoe ze de cacaoproductie op haar familiebedrijf kon verbeteren; een milieuvriendelijke, duurzame productiemethode. Ze kreeg ook lessen in goed leiderschap. Inmiddels is zij coördinator voor dit programma voor boeren in de regio.

De resultaten van de nieuwe productiemethodes zijn al zichtbaar: betere opbrengsten, minder milieubelasting, beter toekomstperspectief en al na korte tijd meer inkomsten. Patience zelf zeg hierover:
“Ik wil een rolmodel zijn voor jongeren in onze regio. Als ik hard werk en financieel onafhankelijk ben, kan ik anderen ook enthousiast maken over het werk in de cacao.”

Van harte aanbevolen deze collecte. U kunt ook een gift overmaken op de rekening van Solidaridad:
NL05 TRIO 0212 1854 11. Hartelijk dank!laatste update.: