PGMBD

ZWO

printen

KERST 2018 – COLLECTES KINDEREN IN DE KNEL

02-12-2018

Elk jaar wordt er in de diensten op kerstavond en op de 1e kerstdag gecollecteerd voor Kinderen in de Knel, het kinderfonds van de Protestantse Kerk Nederland.

Dit jaar is het thema: ‘Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon’.

Kerk in Actie steunt via ACT Alliance de vluchtelingen die in extreme armoede leven in vluchtelingenkampen in o.a. Libanon.

Vooral de kinderen hebben veel aandacht nodig: er worden voedselpakketten uitgedeeld, psychische hulp  

geboden en er wordt voorzien in onderwijs zodat kinderen toch aan hun toekomst kunnen werken. Mogen wij u vragen om een gulle gift in deze collecte?

U kunt ook een gift overmaken op de rekening van Kerkinactie: NL 89 ABNA 0457 457 457.

Uw diaconie en de ZWO werkgroep hopen weer op een mooie collecteopbrengst!laatste update.: