PGMBD

ZWO

printen

PERMANENTE EDUCATIE IRENE PLUIM

03-07-2018

Iedere predikant wordt geacht om in een cyclus van vijf jaar een aantal studiepunten te behalen en daardoor de vakkennis op peil te houden en ook plezier en voldoening in het werk te blijven houden. Dit is het systeem van de ‘permanente educatie’ (voorheen studieverlof van predikanten). Mijn persoonlijke aandachtspunten liggen op het vlak van (vernieuwing in de) liturgie en de kerkgemeenschap en op het gebied van het pastoraat. Een aantal losse studiedagen heb ik daarvoor bijgewoond, met het plan om een intensieve opleiding pastoraat te gaan volgen wanneer de tijd en mogelijkheid daarvoor zou komen.

De gekozen pastorale training is de Klinisch Pastorale Vorming. Deze opleiding beoogt de professionaliteit van de pastor te versterken. Het is een training waarin vragen centraal staan als: Wie ben ik als pastor? Wat doe ik en waarom doe ik dat zo? Wat inspireert mij en waar liggen mijn grenzen? Verschillende facetten van het beroep van pastor-zijn krijgen aandacht: het pastoraat, de geestelijke begeleiding, het voorgaan in vieringen, het leiding geven. De kracht van het leerproces ligt in de wisselwerking tussen theorie en praktijk, het individueel leren en het leren in een groep (met haar heel eigen dynamiek), waarbij zelfreflectie en feedback belangrijk zijn. Door middel van werkcolleges en het oefenen van praktijksituaties, verschillende werkvormen, het bestuderen van thematische boeken en het schrijven van procesnota’s krijgt deze opleiding vorm en inhoud. Spiritualiteit en geloofscommunicatie lopen als een rode draad door het programma.

De opleiding vindt plaats in de periode september 2018 tot mei 2019. Er zijn twaalf cursusdagen in vier blokken van drie dagen en twee terugkomdagen, waarbij ik op locatie ben in Huis ter Duin bij Zeist. Tussen de blokken door vragen de verschillende onderdelen met hun voorbereiding ook de nodige tijd. Dit betekent dat ik als predikant in Sittard in de weken op locatie niet beschikbaar ben voor het gemeentewerk en dat ik, volgens advies van de trainsters, op de zondagen rondom de verschillende blokken niet zal voorgaan. In deze periode zal ik dus ook wat minder zichtbaar zijn in de gemeente. Mijn gedeeltelijke afwezigheid zal zo goed mogelijk opgevangen worden binnen het pastorale team en met ondersteuning van collega-predikanten in de regio. De contactpersonen daarvoor zullen tijdig worden gecommuniceerd

Met de Klinisch Pastorale Vorming behaal ik ook mijn studiepunten voor een hele cyclus, wat overigens niet de reden is dat ik hiervoor heb gekozen. Omdat ik parttime predikant ben, betekent dit een (forse) extra investering van eigen tijd, die ik graag investeer. Ik verheug mij erop om deze opleiding aan te gaan, met zeven collega’s in den lande die predikant of geestelijk verzorger zijn. Goed om een verdiepingsslag te maken in mijn mooie en bijzondere beroep!

Hartelijke groeten van Irene Pluimlaatste update.: