PGMBD

ZWO

printen

Thomas vertelt over Togo

10-12-2017

In de gezamenlijke dienst van zondag 10 december vertelde Thomas van der Leer uit Geleen over zijn reis naar het Afrikaanse Togo en hij bedankte de gemeenteleden die daaraan financieel hadden bijgedragen.

Begin dit jaar vertelde hij in de kerk al over zijn voornemen naar Togo af te reizen in het kader van het ontwikkelingsproject: Global Exploration. Zijn school, het Graaf Huyn College Geleen deed mee aan dit project. Nu keek hij er met genoegen op terug en deelde dit met de kerkgangers. Het was een leerzame ervaring die hij de rest van zijn leven meeneemt

Achter in de kerk zaten de jongeren die samen met Thomas die ochtend Jongerenkerk hadden gevierd in één van de zalen van de Johanneskerk. Het thema was “Overvloed”, waarover ze liederen zongen, gebeden uitspraken en actualiteit behandelden.

Ook hielden ze een quiz over de Voedselbank.

Ze zorgden ervoor op tijd hun dienst af te sluiten, zodat ze naar Thomas konden luisterenlaatste update.: