PGMBD

ZWO

printen

LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING

26-11-2017

VERLANGEN NAAR……

DE SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKINGEN OP DE LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR, IN DE ADVENTSTIJD EN MET KERST

En gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor elke schikking. De drie zijden staan voor geloof, hoop en liefde. Verwijzend naar de mensen die we ontmoeten uit de Bijbelverhalen die vanuit hun geloof, hoop en liefde een weg wijzen om te gaan. Het zijn mensen die ons hun verlangen kenbaar maken en ons meenemen in dat verlangen. De manier waarop zij geloven, hopen, liefde geven en ontvangen helpen ons om te zien naar wat komt. Samen groeien we toe naar de geboorte van Hem die ons verlangen naar vrede en gerechtigheid inhoud geeft.

Zondag 26 november. Laatste zondag van het kerkelijk jaar:

Verlangen naar nabijheid. Deze zondag gedenken we hen die ons zijn voorgegaan. We noemen namen waarmee we ons verbonden weten, die leefden in ons midden. Verbonden met ons en met het Licht van de Eeuwige. De linten waarmee we de verbondenheid aangeven, hebben verschillende kleuren. De kleuren vertellen ons over het unieke van die levens.laatste update.: