PGMBD

ZWO

printen

KINDEREN VAN HET LICHT

26-11-2017

“U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.” Naar aanleiding van deze tekst uit 1 Thessalonicenzen 5:5 preekte dominee Irene Pluim tijdens gedachteniszondag op 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Er werd stilgestaan bij de levens die ten einde liepen, maar ook bij nieuw leven en bij de doop.

Elf witte kaarsen stonden er op tafel bij de naamstenen en één kaars bij een frisgroene bloem, elf gemeenteleden overleden en één kind werd gedoopt. De cantorij, organist Vincent Snackers en Bart Kooyman op dwarsfluit werkten muzikaal  aan deze dienst mee.

Familieleden van de elf overleden gemeenteleden en het dit jaar gedoopte meisje staken een herinneringskaars aan met het licht van de paaskaars. Voor wie er geen familie in de kerk was werd dit gedaan door ouderling van dienst, Nely Stuij. Telkens zongen cantorij en gemeente: Bewaar in uw liefde hen die wij hier gedenken, hoed hen, God, tot in eeuwigheid.

Ook voor de dit jaar overleden Geert van der Bom, voormalig predikant van onze gemeente, werd een kaars aangestoken.

Zoals gebruikelijk mocht daarna iedereen een lichtje aan de paaskaars ontsteken voor overleden dierbaren.

De kinderen van de kindernevendienst namen een roos mee naar hun eigen ruimte, voorzagen die van een kaartje en gaven de bloem na afloop aan iemand die ze heel lief vinden.

Hoop, troost en bemoediging klonken tenslotte in het danklied: Dank voor de adem en het licht…..met de slotregels: Dank voor het leven, hart en ziel. De hoop die houdt mij gaande, belofte dat het goed zal gaan.


laatste update.: