PGMBD

ZWO

printen

FERDINAND BORGER VERHUIST NAAR WAALRE

19-11-2017

Dominee Ferdinand Borger, predikant in Sittard van februari 1993 tot maart 1999, wordt predikant van de PKN in Waalre en omgeving.

Dat maakte hij zelf bekend tijdens de kerkdienst van zondag 19 november in de Johanneskerk waarin hij voorging.

Welgemeende felicitaties waren zijn deel, na afloop van de dienst.

Op zondag 10 december wordt Ferdinand Borger in Waalre bevestigd. De bevestigingsdienst is om 15.00 uur en wordt geleid door buurpredikant ds. Wim Dekker uit Veldhoven.

Lees ook een bericht van de website van de PKN Waalre hiernaast:

In de kerkdienst van 17 september heeft de ouderling van dienst namens de kerkenraad de volgende mededeling gedaan over het beroepingswerk:

 

Drie weken geleden is in deze kerk bekendgemaakt dat de beroepingscommissie een heel geschikte kandidaat heeft gevonden om onze predikantsvacature in te vullen. Op dat moment kon de naam van die predikant nog niet bekend worden gemaakt. De reden was dat hij de afgelopen jaren niet heeft gewerkt als gemeentepredikant en zonder toestemming van het moderamen van de Synode niet beroepbaar was. Het moderamen van de Synode heeft afgelopen dinsdag besloten om hem weer de bevoegdheid te geven om als gemeentepredikant te werken; hij is dus beroepbaar voor onze gemeente en de naam mag bekend worden gemaakt.

De predikant die wij op het oog hebben is ds. Ferdinand Borger uit Amsterdam. Hij is 54 jaar, heeft als predikant in Sittard gestaan en heeft daarna een aantal jaren als zelfstandige predikant gewerkt. In die tijd is hij wel regelmatig als predikant voorgegaan in kerkdiensten. Hij heeft veel gewerkt voor de omroepen: voor de NCRV, de IKON en later ook voor de EO. Belangrijk waren voor hem de jaren waarin hij voor de Keizersgrachtkerk in Amsterdam heeft gewerkt aan een betere verbinding tussen die kerk en de grachtengordel waarvan zij deel uitmaakt. De overgang naar een nieuwe plek als gemeentepredikant komt voort uit een groeiende behoefte om meer op één plek om te blijven. Niet om vast te roesten maar om de veelheid aan ervaringen van de afgelopen jaren te kunnen inzetten.

laatste update.: