PGS

ZWO

printen

Reformatiezondag in gezamenlijke dienst

12-02-2017

Om de verbondenheid met elkaar in de Euregio te onderstrepen was voor zondag 12 februari een liturgie opgesteld om 500 jaar Reformatie te gedenken en te vieren.

In de Johanneskerk werd hierbij stilgestaan in een gezamenlijke dienst. Uitgangspunt voor deze dienst was Romeinen 3: 28, namelijk de bekende drijfveer van Martin Luther: de rechtvaardiging alleen door het geloof. Zoals bekend vieren we in het jaar 2017 500 jaar Reformatie. In 1517 sloeg Luther zijn 95 stellingen aan een kerkdeur in Wittenberg. De publicatie van de stellingen vormde het begin van het ontstaan van de Protestantse kerken.

Opzet en inhoud van deze reformatiedienst waren voorbereid door een euregionale werkgroep van de Protestantse Kerken in de Euregio Maas-Rhein. Bedoeling was dat deze zondag in alle Protestantse gemeenten in de Euregio dezelfde Bijbelteksten gelezen werden en zoveel mogelijk dezelfde liederen werden gezongen.

Een groepje mensen uit Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht heeft zich vooraf met dominee Pier Prins gebogen over deze dienst. Enkelen van hen, Henk Verkerk, Joke van der Steen en Pier Prins, vertelden over hun persoonlijk geloof naar aanleiding van de tekst uit Romeinen.

Ook in de verkondiging ging het over deze tekst en daarnaast over de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester.

Voordat de kinderen met Leen Plessius naar de kindernevendienst vertrokken versierden ze de liturgietafel, want, zo vond Leen: “Het is een feestelijke zondag!”

De cantorij onder leiding van Hans Timmermans verleende medewerking en Fedor Coenen bespeelde het orgel.

Na de dienst deelden de kinderen kaartjes uit met voor iedere kerkganger een tekst van Luther.
laatste update.: