PGMBD

ZWO

printen

Ontruimingsoefening Johanneskerk: verslag

27-09-2015

Op grond van de gebruiksvergunning is de kerk verplicht jaarlijks het ontruimen van de gehele kerk te oefenen. Vandaag was het zover.

Inleiding

Zondag 27 september 2015  is er een ontruimingsoefening gehouden in de Johanneskerk.
De oefening was niet van te voren aangekondigd aan de kerkgangers. In overleg met de predikant is er aan het einde van de dienst alarm gegeven om gebruik te maken van de dan nog volle kerk en toch de kerkdienst zo min mogelijk te verstoren.

Organisatie

Er is een (algemeen) chronologisch afloopschema voor dit soort oefeningen waarop stap voor stap is aangegeven welke acties er genomen moeten worden en door wie.
Een coördinerende taak is er voor de koster weggelegd, zij wordt daarbij geassisteerd door de aanwezige kerkenraadsleden. Dus niet alleen de dienstdoende ambtsdragers maar alle kerkenraadsleden die op dat moment in de kerk zijn.
De voorganger Joachim Stegink en de ambtsdrager van dienst Irene van Gurp waren wel op de hoogte van de oefening.
Koster was Annie Stoffels.
Waarnemers waren Bas van Dongen (in de kerkzaal) en Bert Blom (in de hal).

Verslag

Er zaten ca. 70 leden in de kerk.
Om 11:05 uur werd er alarm gegeven door het indrukken van de handbrandmelder op de begane grond.
Door de ambtsdrager van dienst (Irene) is de voorgeschreven tekst voorgelezen en is iedereen naar buiten geloodst.
De gehele kerk was binnen 75 seconden verlaten. Daarbij is met name de vluchtdeur achterin de kerk, welke direct toegang geeft tot het plein, gebruikt. Enkele aanwezigen gebruikten de vluchtroute bij de Yoga.
De verzamelplaats is op het kerkplein, aangegeven met een bordje ‘VERZAMELPLAATS’.

Bevindingen

 1. De ontruiming verliep erg snel: in 75 seconden was de kerkzaal leeg. We beginnen het te leren! Een geslaagde oefening.
 2. Het voorlezen van een bericht terwijl de claxon loeit is niet goed mogelijk: vrijwel onverstaanbaar. Toch is het goed dat men ziet dat de AVD iedereen oproept de kerk te verlaten.
 3. De verzamelplaats is achter op het kerkplein: dat is nog steeds niet echt goed bekend. Men blijft nog te veel op het kerkplein hangen.
 4. Het is de taak van de kerkenraadsleden om te helpen bij de ontruiming. Zij dienen zich daarvoor te melden bij de koster die zal hen inschakelen en taken opgeven zoals:
  • Vegen van de kerkzaal
  • Vegen van de vergader ruimten op de begane grond
  • Vegen van de toiletten
  • Vegen van de kelderruimten.
  • De mensen dirigeren naar de verzamelplaats.
 5. Er hebben zich 4 kerkenraadsleden gemeld bij de koster. Zij hebben de andere ruimten geveegd en zich daarna weer bij de koster gemeld.
 6. De koster en ook de waarnemers hadden een gekleurd hesje aan zodat zij goed van de anderen waren te onderscheiden.
 7. Er waren geen rolstoelen of rollators in de kerk aanwezig.
 8. Ellie kon zich met de hond goed redden en is veilig (en snel) buiten gekomen.
 9. In 2 minuten was de gehele ontruiming afgerond en kon door de koster het sein veilig worden gegeven.
 10. Het bordje “VERZAMELPLAATS” was verdwenen en werd tussen de struiken teruggevonden. Het zal opnieuw worden geplaatst.

Conclusie

Een geslaagde ontruimingsoefening.
Wel hebben enkele kerkleden eerst hun jassen uit de garderobe gehaald voordat zij zich naar buiten begaven! Dat is natuurlijk niet de bedoeling!

Aanbevelingen

De gemeenteleden moeten zich meer bewust worden van de zin van zo’n oefening en zich direct naar buiten begeven.

De koster activeert in haar taak als BHV'er het ontruimings alarm.
De koster activeert in haar taak als BHV'er het ontruimings alarm.
Kerkgangers gebruiken de vluchtdeur achterin de kerk om naar buiten te komen.
Kerkgangers gebruiken de vluchtdeur achterin de kerk om naar buiten te komen.
Kerkgangers gebruiken de vluchtdeur bij de Yoga om naar buiten te komen. <br/>Kerkenraadsleden worden door de koster aangestuurd om de andere ruimten in de kerk te controleren op aanwezigheid van mensen (
Kerkgangers gebruiken de vluchtdeur bij de Yoga om naar buiten te komen.
Kerkenraadsleden worden door de koster aangestuurd om de andere ruimten in de kerk te controleren op aanwezigheid van mensen ("vegen").
Verzamelen bij de verzamelplaats op het kerkplein.
Verzamelen bij de verzamelplaats op het kerkplein.
Verzamelen bij de verzamelplaats op het kerkplein.
Verzamelen bij de verzamelplaats op het kerkplein.

laatste update.: