PGMBD

ZWO

printen

Rechtfonds

Het rechtfonds is een subsidiepotje, waarop een beroep gedaan kan worden als iemand met een krap inkomen (plotseling) een grote uitgave moet doen.

Het Rechtfonds is in het leven geroepen vanuit de overtuiging dat het onrecht is dat het geld soms zo ongelijk verdeeld is. Het is onrecht dat in onze maatschappij het principe van solidariteit en het "er zijn" voor de naaste steeds meer verdwijnen.

Het rechtfonds is geen liefdadigheid, maar probeert een beetje recht te doen als ongelijkheid te groot geworden is. Een aanvraag kan ingediend worden als een plotselinge grote uitgave gedaan moet worden, waar het vaste budget niet in voorziet. Er wordt dan overlegd welke kosten vergoed kunnen worden. Er wordt bekeken of een gedeelte van de gemaakte kosten wordt vergoed.

U kunt ook voor iemand anders een aanvraag doen. Alle aanvragen zullen vertrouwelijk behandeld worden. De enige eis is, dat de aanvrager of een andere contactpersoon bekend is.

Het rechtfonds staat onder beheer van de Diaconie en komt aan zijn inkomsten door collectes en giften.
Giften kunt u storten op rekeningnummer IBAN NL87 INGB 0007 2310 65 t.n.v. Rechtfonds Protestantse Gemeente te Sittard.

Een aanvraag kan schriftelijk worden gedaan via de contactpersonen.laatste update.:

FUNCTIONARISSEN / CONTACTPERSONEN
Anja Borger-Filippo
Rechtfonds
Yolanda Kragt
Rechtfonds