PGS

ZWO

printen

Zondag 28 juni , overstapviering: Van kindernevendienst naar catechisatie.

28-06-2014

In een vrolijke dienst, begeleid door de muziekgroep, maakten Mirthe van Oord, Merijn Koning en Joris Bakker de overstap van kindernevendienst naar catechisatie. Ze bleven deze dienst dan ook in de kerk, toen de andere kinderen naar de kindernevendienst gingen.

In de preek werden ze speciaal door dominee Irene Pluim toegesproken. Ze kregen als boodschap mee te stoppen met het vereren van beelden. Daar kan je jezelf heel ongelukkig mee maken.

Maar…. zie welk beeld Gód van je heeft: als zijn kind met wie Hij door het leven gaat: Een kind dat er mag zijn, ieder op de eigen manier.
 
Ook kregen ze de volgende zegen mee:

Dat de Eeuwige voor je is
Om je een goede weg te wijzen

Dat de Eeuwige achter je is
Als een steun in je rug

Dat de Eeuwige naast je is
Als een dierbare vriend

Dat de Eeuwige om je heen is
Als een beschermende mantel

Dat de Eeuwige in jou leeft
En je liefde en vrede leert

Zo mag Gods zegen met je zijn
Vandaag, morgen en altijd.
AMENlaatste update.: