PGMBD

ZWO

printen

Goede Week en Pasen

08-04-2012

Witte Donderdag

Onder het gaffelkruis met groene takken een witte lap en daarbij een kan, een handdoek en witte viooltjes als beeld van dienstbaarheid.

Goede Vrijdag

Het gaffelkruis op een jute lap en een gedrapeerde zwarte lap om het kruis.

Stille Zaterdag

Een groene paastuin met mos of graszoden. In het midden ligt een witte lap en een grote witte steen met groen aan de voet van het gaffelkruis.


Zondag 7-8 april

Paasnacht en Pasen: zevende zondag in de Veertigdagentijd

Thema: Opstaan door verandering

Lezingen en de schikking

Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze een in het wit geklede man zitten.
De weggerolde steen, een leeg graf, de ruimte is onbegrensd ... ruimte om in het vroege morgenlicht
in de tuin de Levende te ontmoeten. Het gaffelkruis bloeit en in de tuin vertaalt zich het levende licht in vele witte en gele voorjaarsbloemen. Witte bloemen bloeien stil rond de paaskaars.

Symboliek
Tuin
Een tuin roept herinneringen op aan de graftuin maar ook aan het paradijs. Het is het verhaal van de Levende op aarde. De Levende die grenzen doorbreekt, bevrijdt. De steen bij het graf is weggerold. De dood heeft ruimte gemaakt voor leven vanuit de diepte, leven door verandering zoals de graankorrel, zoals een bloembol, bloesem aan nog kale takken.  De tuin is het symbool van de ommekeer; de dood maakt plaats voor het leven. Het leven dat vrucht draagt door lijden en dood heen, komt in de tuin in het volle Licht te staan.


Verbindende tekst

In de vroege ochtend
opstaan
als het licht glinstert
in dauwdroppels,
als vogels
een loflied zingen
en verstilling
tot leven komt
in een tuin.

Gij Levende,
Verleg ons struikelblok
neem de steen weg,
schep levensruimte.
Leid ons op het spoor
van Uw leven,
leer ons de geur van heiligheid
ontdekken
in lentebloemen,
Hemeldauw
voelen op onze huid.
Laat ons zingen
een levenslied,
anders,
vanuit de diepte,
hemelhoog.


laatste update.: