PGS

ZWO

printen

Uitnodiging om mee te praten over de toekomst van onze gemeente.


22-04-2014Beste gemeenteleden,

De laatste jaren borrelt er van alles in onze kerkgemeenschap. We zijn aan het nadenken over hoe we kerk kunnen zijn in de westelijke mijnstreek in de (nabije) toekomst.

De tijden veranderen, ook voor de kerk. We hopen een levendige kerkgemeenschap in de toekomst te kunnen zijn en blijven. Dat vraagt om een proces van bezinning over wie we zijn, wat we geloven en op welke manier we als kerkgemeenschap een plek innemen in onze omgeving.

Zoals u weet zijn we al een aantal jaren in een proces van samenwerking met de gemeenschap van Geleen-Beek en Urmond en is er een projectgroep ‘Samen? Verder!’ actief  om de samenwerking te begeleiden. Vorig jaar hebben we naar aanleiding van een gemeenteberaad besloten om met een gezamenlijke werkgroep een visie te ontwikkelen op ‘kerk-zijn in de westelijke mijnstreek’.  De visiegroep is enthousiast aan de slag gegaan en inmiddels heeft de kerkenraad kennis genomen van het voorlopige resultaat van deze werkgroep. Er ligt een document op tafel met de titel: ‘Aan de slag met nieuw elan!’

Heel graag willen we dit stuk met u delen en hierover van gedachten wisselen.  Op basis van alle reacties zal de Werkgroep Visie het document afmaken en nogmaals presenteren aan de kerkenraden. Deze zullen het vervolgens  mét een werkplan weer aan u/jullie voorleggen in een tweede gemeenteberaad, waarvoor u nog voor de zomer wordt uitgenodigd. We hopen dat de uiteindelijke visie een echt gedéélde visie voor de toekomst mag zijn. Sámen aan de slag met nieuw elan!

Van harte nodigen we u uit om op dinsdag 22 april aanwezig te zijn op de (eerste) gemeenteavond in de Johanneskerk. We beginnen om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Koffie en thee staan dan klaar.

Na een introductie door de kerkenraad zal het concept visiestuk gepresenteerd worden door de Werkgroep Visie en zal er ruime gelegenheid voor gesprek en discussie zijn. Uiterlijk 22.30 uur ronden we deze avond af.

Voor wie alvast het stuk willen bekijken, u kunt het vinden op onze site: www.pgs-g.nl onder de rubriek ‘nieuwsoverzicht’.

We hopen het gesprek over de toekomst van onze kerkgemeenschap met vélen van u/jullie  te voeren!

U hartelijk groetend, namens de kerkenraad, Sietse van der Sluis


laatste update.: