PGMBD

ZWO

printen

Belastingdienst vereenvoudigt aftrekbaarheid periodieke giften: geen notariële akte vanaf januari 2014.


12-01-2014Indien u geld geeft aan een goed doel of een instelling zoals de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht, doet u een gift.

Er zijn 2 soorten giften: gewone giften en periodieke giften.
Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

gewone giften

Globaal gezegd mag u een gewone gift alleen aftrekken als u die doet aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).
Voor gewone giften gelden bovendien een drempelbedrag en een maximum.
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60.
Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

periodieke giften

Een groot voordeel van een periodieke gift is dat er geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag voor geldt.
Echter, tot 2014 mocht een periodieke gift alleen worden afgetrokken bij de belastingaangifte als u deze had vastgelegd bij de notaris.

Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer!
U kunt nu kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.
En dat laatste is gratis en daarmee een stuk aantrekkelijker geworden!

Andere belangrijke voorwaarden voor een periodieke gift zijn de volgende:

 belastingdienst

De belastingdienst heeft op haar site een formulier beschikbaar gesteld dat kan worden gebruikt om de overeenkomst met bv. de PGSG vast te leggen:

(http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib%200802z1fol.pdf).

Als u op de site www.belastingdienst.nl zoekt met de termen “overeenkomst periodieke giften” vindt u nadere informatie.

Natuurlijk kunt u ook voor hulp of informatie contact opnemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters Bert Bosman (via e-mail: penningmeester@PGS-G.nl of telefonisch: 046-4514246).
Bij hem kunt u ook het formulier aanvragen en hij kan namens de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht de overeenkomst met u afsluiten.


laatste update.: