PGMBD

ZWO

printen

PROTESTANTSE GEMEENTE MAAS- EN BEEKDAL


29-08-2020

Wat eens 5 zelfstandige gemeentes waren(Sittard/ Grevenbicht/ Urmond /Beek en Geleen) zijn nu samengevoegd tot één gemeente Maas -en Beekdal. Dat is geen kleinigheid. Vijf gemeentes met elk een eigen identiteit. Op papier zijn we één gemeente, maar emotioneel moeten we nog naar elkaar toegroeien. Dat betekent, dat we elkaar moeten leren kennen, met elkaar moeten praten en elkaar respecteren.

De coronacrisis is hierbij een enorme storende factor, want we kunnen niet op normale gespreksafstand bij elkaar komen. Het koffie drinken en napraten na een dienst is niet mogelijk.
Het samen beleven van een kerkdienst is ook veranderd en hoewel de uitzendingen van de diensten een mooi modern middel is om een kerkdienst te volgen, is het geen volwaardige vervanger van een “echte kerkdienst”, zoals voor de coronacrisis.
We moeten dus zoeken naar mogelijkheden om als kerkgemeenschap weer een nieuwe emotionele eenheid te vormen. Wellicht leven onder u ideeën, die dit kunnen bevorderen. Het napraten op het kerkplein na de dienst, is bijvoorbeeld zo’n mogelijkheid, al kan ik daar zelf bijna geen gebruik van maken, omdat ik niet lang kan staan.
Ook kunnen er groepjes ontstaan, die elkaar geregeld bellen.
Een whatsapp -groep van de kerk is ook een goed middel om met elkaar in contact te komen.
Ik hoop, dat mijn ideeën zullen aansporen om initiatieven te nemen om het onderlinge contact te bevorderen, zodat we toegroeien naar een hechte kerkgemeenschap met een nieuwe identiteit, waarin iedereen zich thuis voelt.

U kunt uw ideeën kenbaar maken via mijn gmail-adres: steenruud@gmail.com.

Ruud Steen


laatste update.: