PGMBD

ZWO

printen

ZWO TOELICHTING BIJ COLLECTE VAN 14 JUNI


08-06-2020Tijdens deze coronacrisis helpt de kerk kwetsbare mensen - Moldavië
Door de economische situatie zien veel mensen (naar schatting 25% v.d. bevolking) in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. De organisatie Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven. MCA traint bijvoorbeeld jongeren zodat zij hulp kunnen geven aan ouderen.

In Moldavië lijkt het aantal coronabesmettingen lager dan in West-Europa. Toch dreigt hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de maatregelen van de overheid kunnen mensen niet werken en dat betekent geen geld en geen eten.

De situatie is kritiek. Ouderen die geholpen werden door hun buren, worden nu alleen gelaten en krijgen alleen nog hulp van een aantal zorgmedewerkers. En dat alleen in de regio\'s waar zulke zorg al georganiseerd was. Men is erg bezorgd over het grote aantal zorgvragen, ouderen die nu eenzaam thuis dood kunnen gaan en omdat er niet genoeg desinfecterende materialen beschikbaar zijn. Mondkapjes en handschoenen zijn erg duur en nergens verkrijgbaar.


Welke hulp willen we bieden in Moldavië:
• (Thuis)zorg voor ouderen zoveel mogelijk op peil houden, met beschermende maatregelen
• Beschermende kleding, mondkapjes en handschoenen voor thuiszorgers en verpleegkundigen
• Contact met ouderen via telefoons, soms zelfs internet, of bezoek op afstand
• Voedselpakketten langsbrengen
Op zondag 14 juni collecteren we voor dit project. U kunt uw gift overmaken naar NL72INGB0001062620 t.n.v. Raad voor ZWO Prot. Gem. Geleen-Beek-Urmond, onder vermelding van: Moldavië


laatste update.: