PGMBD

ZWO

printen

Over de Nashville-verklaring


13-01-2019

In de eerste weken van januari 2019 werden we in ons land en onze kerken geconfronteerd met de in Amerika tot stand gekomen Nashville-verklaring.

In deze verklaring wordt op Bijbelse gronden gesteld dat homoseksualiteit, transgenderisme en het praktiseren ervan volgens de bijbel als zondig beschouwd moeten worden. Een paar honderd voorgangers uit meerdere Protestantse kerken hebben deze verklaring ondertekend. Waaronder ook een dertigtal (van de 1700) predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland.

Deze Nashville-verklaring heeft geleid tot vele verdrietige, boze en vertwijfelde reacties. Zeer velen, binnen en buiten de kerk voelen zich geschaad en gekwetst. Met deze verklaring is naar onze overtuiging niemand gediend geweest. Deze verklaring is niet verbindend, maar eerder veroordelend.

Daarom nemen wij krachtig afstand van deze verklaring. Want zo gaan we niet met elkaar om. En zeker niet in de kerk. Zo voeren we niet het gesprek over iets dat zo teer en persoonlijk is, namelijk onze seksualiteit en onze identiteit.

In onze kerkdiensten op 13 januari 2019 hebben we in de preek, de gebeden en de liederen aandacht geschonken aan de Nashville-verklaring.

In diezelfde diensten is ook uitgesproken dat de kerkenraden en de predikanten van de Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht en de Protestantse Gemeente te Geleen-Beek-Urmond duidelijk hebben gemaakt, dat iedereen welkom is in onze kerkgemeenschappen. Want samen zijn we kerk, wat onze geaardheid ook is.

Als tegengeluid hebben we een lied gezongen over de liefde met daarin de woorden:

God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
(uit: ‘Ongestraft mag liefde bloeien’, tekst Sytze de Vries, melodie LB 791)

Kerkenraden en predikanten

Zie voor een reactie van de PKN de website.


laatste update.: