PGMBD

ZWO

printen

Privacy Beleid Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht
Versie 2 – 2018-06-02


27-10-2018Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Onderstaand staat nader uitgewerkt welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen en hoe we hier mee omgaan.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht. De kerkelijk gemeente is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Ook niet als die via een link zijn te bezoeken.

De Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht respecteert de privacy van al haar leden, kerkgangers en andere bezoekers van onze kerkgebouwen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Elk gemeentelid heeft een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat iedereen zich hiervan bewust is.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Als lid van onze gemeente bent u geregistreerd in het Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk (LRP) van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van de PKN. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De toegang tot de LRP gegevens is streng geregeld, alleen bevoegde personen kunnen via een beveiligd systeem bij deze gegevens. LRP voldoet aan de huidige eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De informatie die in LRP is geregistreerd wordt door ons gebruikt om de Actie Kerkbalans te kunnen organiseren. Jaarlijks worden uw financiële toezeggingen en betalingen in LRP ingevoerd. Tevens worden uw NAW- gegevens gebruikt om u te vragen bij te dragen aan de Paascollecte, de Solidariteitskas en de Eindejaarscollecte.

Als abonnee van Gaandeweg en Nieuwsbrief (papieren versie en/of digitaal) bent u met uw naam, adres, e-mailadres en kerkelijke aansluiting geregistreerd in een database die onder verantwoordelijkheid van de Kerknieuwsredactie wordt beheerd en bijgehouden. Deze database wordt uitsluitend gebruikt om Gaandeweg en Nieuwsbrief aan abonnees te kunnen doen toekomen. Deze e-mailadressen worden niet aan derden doorgegeven.

De predikanten en ouderling pastoraat maken aantekeningen van de pastorale gesprekken in LRP. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor pastoraal werkers welke een geheimhouding hebben beloofd en mogen alleen in de context van het pastorale werk worden gebruikt.

De Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht geeft jaarlijks de zgn Jaarprogramma uit met namen en adressen van contactpersonen met als doel het zoeken naar onze diensten en activiteiten te vergemakkelijken. Personen buiten onze gemeente hebben geen toegang tot deze gegevens. De gegevens die vermeld staan, hebben de goedkeuring van de betrokkenen. Als een ambtsdrager geen toestemming geeft, worden de gegevens niet vermeld. Voor het organiseren van diverse activiteiten en het verstrekken van gerichte informatie selecteren we uit het ledenbestand informatie over specifieke doelgroepen op basis van bijvoorbeeld leeftijd, adres (wijk), etc.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan in dit privacybeleid beschreven tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Er worden nooit gegevens verstrekt aan derden als men hierom wordt gevraagd.

Aanpassen/uitschrijven

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer (privacy@pgs-g.nl).

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen (privacy@pgs-g.nl).


laatste update.: