PGMBD

ZWO

printen

Collecte Stichting Exodus Nederland - Leiden.


19-08-2018Exodus houdt zich al langer dan 25 jaar bezig met de opvang en resocialisatie van ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun detentie. Dit gebeurt door middel van een integraal bege-leidingsprogramma waarin veel nadruk wordt gelegd op het bieden van structuur en duidelijkheid. De vier sleutels van het begeleidingsconcept zijn wonen, werken, relaties en zingeving. Het programma dient de deelnemers te leiden naar een zelfstandige plek in de samenleving en dient terugval in crimi-neel gedrag te voorkomen.

Doelstelling:

- Exodus wil o.a. vanuit een christelijke identiteit kansen bieden aan mensen, die willen werken aan een nieuwe toekomst;

- bijdragen aan het verlagen van recidive en het terugdringen van de criminaliteit;

- tevens wil Exodus o.a. haar werk in de samenleving inbedden door het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak.

De Stichting heeft in Heerlen een huis geopend en de opbrengst van de collecte op 19 augustus a.s. is hiervoor bestemd.


laatste update.: